Nye spændende boliger skyder op i midtbyen

Vi bliver flere beboere i midtbyen. Mange tidligere erhvervslejemål omdannes i disse år til boliger i hjertet af byen.

Visualisering af Chr. R projektet på hjørnet af Vestervold/Vestergade fra Randers Arkitekten

Der kommer mange flere boliger i midtbyen i disse år - både i form af nybyggeri og når eksisterende ejendomme omdannes fra kontor til lejligheder. Det er blevet populært at flytte til en central beliggenhed, og for midtbyen betyder de nye beboere, at der er aktivitet i en større del af døgnet. Det giver tryghed, liv til bygninger som måske ellers ville stå tomme, og et mere alsidigt byliv. 

I 2017-2018 er der søgt om at indrette i alt 243 nye boliger inden for cityringen i Randers. Her til kommer en række projekter i kanten af midtbyen, hvor ældre ejendomme nedrives eller ombygges og hvor der fortættes i gårdrummene. De største projekter ses herunder: