Hvad afprøver vi lige nu?

Vi laver løbende korte og længere forsøg i bybilledet. Herunder kan du se nogle af dem.

midtbykonferencen fik vi en lang række bud på, hvor og hvad, det kunne give værdi at afprøve. Herunder kan du se nogle af de ting, som er en del af bybilledet i sommeren og efteråret 2018. I efteråret 2018 har vi gennemført en større test i Torvegade - se mere om det her.

Endnu mere lys i Randers City


Nogle gange er der ikke langt fra tanke til handling. 28. september 2018 bød Open by Night i Randers City på lysfest, og nogle få dage inden opstod ideen om at bruge kunstnerisk lys i et par lokaler, der lige nu står uden anvendelse.

Lyset er en test lavet i samarbejde mellem ejendomsmæglerne, grundejerne, Randers Kommune og Randers City. City Chef Mette Bræmer-Jensen siger ”Der har efterfølgende været stor efterspørgsel på projektet og det er blevet taget super flot imod af byens borgere og gæster.” Allerede efter få dage i bybilledet har der været stor interesse for de farvestrålende lysstofrør, og planen er, at de skal flytte rundt i byen efterhånden som lokalerne får ny anvendelse.  Du kan selv gå på jagt efter lyset.

Projektet går godt i spænd med Randers’ ønske om at være Lysets By, og giver associationer til En By i Galaksen, som er en tilbagevendende begivenhed. Det er et super godt eksempel på, at byens aktører lynhurtigt har grebet en ide, der passede ind i lysfest temaet til Open by Night, og som nu kan foldes ud flere steder. Lyset er også med til at skabe tryghed og forskønne bybilledet, ind til lokalerne får en ny anvendelse.