Hvor skal vi afprøve nye ideer?

I 2018 og 2019 vil vi afprøve ideer i midtbyen. I uge 22-34 vil vi arbejde med at gøre midtbyen mere inviterende, og skabe bedre sammenhænge på tværs af kvarterer og på ruterne fra byens større p-pladser til kernen af midtbyen.

En del af forsøget er et trække naturen ind i byen og skabe en eng med buske, siddepladser og nye stier på plænen ved Jens Otto Krags Plads. Vi begynder at anlægge den i starten af april, og forventer at den står klar sidst i maj.

I sommeren 2019 bliver der flere oplevelser i midtbyen. Vi kommer til at afprøve en række tiltag, som alle arbejder videre med temaet "grønt, siddepladser og bynatur", som var et vigtigt tema for deltagerne på midtbykonferencen. Der ud over vil vi gerne udfordre oplevelsen af gåturen fra man ankommer til midtbyen og til man når sit mål, så den bliver mere interessant og en oplevelse i sig selv. I uge 22-34 vil du kunne se nye sider af midtbyen her:

- På plænen ved Jens Otto Krags Plads, hvor vi arbejder med en blomstereng, siddepladser, stier og buske

- I Fischersgade, hvor vi skaber en ny mulighed for at krydse gaden ved Carøesgade

- På den sydligste del af Østervold, hvor vi vil vise det område, hvor der er planer om en regnvandskanal og de muligheder det kan give

- Midt på Østervold omkring springvandet og ind i Stemannsgade, hvor vi anlægger et midlertidigt landskab, som skal gøre det mere indbydende at krydse Østervold.

 

I løbet af sommeren vil vi også ændre på oplevelsen af Shell-grunden i Havnegade. Vi har pr. 1. april overtaget grunden, som skal indgå i Byen til Vandet. Ind til vi er klar med planerne for det, vil vi forskønne stedet.